Структура

НМК ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

НМК перепідготовки спеціалістів НМЦ ПДО ПК здійснює післядипломну підготовку осіб, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра будь-якої галузі чи...
Детальніше...

НМК ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ забезпечує післядипломну вищу освіту громадян, які мають вищу освіту освітнього ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої галузі чи...
Детальніше...