Історія

Післядипломна освіта у Дніпропетровському національному університеті має свої давні традиції. У 1967 році було створено факультет підвищення кваліфікації викладачів вищої школи, який на протязі свого існування виконував роль регіонального центру з підвищення кваліфікації для ВНЗ Дніпропетровщини. Подальший розвиток післядипломної освіти в ДНУ пов’язаний із створенням факультету перепідготовки спеціалістів у 1993 році. Цей факультет започаткував різні напрями, спеціальності та форми перепідготовки для юридичних та фізичних осіб. Замовниками перепідготовки були державна служба зайнятості, підприємства, банки, різні установи та організації. З 1996 року факультет підвищення кваліфікації, факультет перепідготовки спеціалістів, а також нещодавно створене відділення короткотермінових форм навчання було об» єднано в інститут післядипломної освіти.
 
У 1997 році було створено Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти (ІДППО) ДНУ на базі існуючих на той час підготовчого відділення (ПВ), підготовчих курсів (ПК), а також підрозділів інституту післядипломної освіти: факультету перепідготовки спеціалістів (ФПС), факультету підвищення кваліфікації (ФПК), магістратури державного управління (МДУ) та відділення короткотермінових форм навчання (ВКФН).
 
Інститут функціонував з 1997 року по 2005 рік. Інститут у різні роки свого існування мав філію на Виробничому об’єднанні "Дніпровський машинобудівний завод", організовував навчальні центри на базі Запорізького авіаційного коледжу, Павлоградської середньої школи №1, Новомосковського колегіуму №18 та ін. При інституті були створені кафедра фундаментальних дисциплін, сучасний комп'ютерний центр, навчально-методична лабораторія прикладної психології, у який проводилось психологічне тестування слухачів, створення психологічних досьє, розробка рекомендації щодо оптимізації навчального навантаження тощо.
 
З 2005 року усі напрями післядипломної освіти відокремлено у самостійний факультет післядипломної освіти, з 2009 року післядипломна освіта здійснюється на базі центру післядипломної освіти (ЦПДО). В роботі ЦПДО спирається на випускові кафедри університету за спеціальностями. Професорсько - викладацький склад центру - це провідні викладачі університету, а також досвідчені спеціалісти інших навчальних закладів та організацій регіону.
 
Центр має тісні зв`язки з багатьма підприємствами та організаціями міста. Спеціалісти центру проводять постійний пошук нових прогресивних форм і методів викладання, відслідковують сучасні концепції післядипломної освіти.
 
Активно працюють усі структурні навчальні підрозділи центру, а саме: 
навчально-методичний кабінет (НМК) підготовки магістрів; 
НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання; 
НМК підвищення кваліфікації.
 
Роботу у центрі забезпечують й інші його підрозділи: методичний кабінет, комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, читальна зала для слухачів післядипломної освіти (філія наукової бібліотеки ДНУ), а також компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.